• Ներառականության ռազմավարություն
  • Քաղաքացի նախագիծ-Սյունիք
  • «Քաղաքացի նախագիծ» 2016 շնորհանդես – 7 մայիսի
  • «Հասարակագիտություն առարկայի դասավանդման խնդիրները բուհում և դպրոցում»

Ներառականության ռազմավարություն

Published September 8, 2016 at 2:36 pm - No Comments

Ներառականության ռազմավարություն Դարձնել պատմության և քաղաքացիական կրթությունը առավել ներառական և հասանելի   Ծրագիրը կնպաստի պատմությունը և քաղաքացիական կրթությունը առավել ներառական և հասանելի դարձնելուն` հատկապես այն սովորողների համար, ովքեր կրթության առանձնահատուկ կարիքներ և ընդունակություններ ունեն։ Այն կզարգացնի հավասարությունը, զանազանությունը և ընդհանուր առմամբ ողջ կրթական համակարգը՝ միաժամանակ շարժունության և միջազգային համագործակցության միջոցով նպաստելով դասավանդվող առարկաների հարստացմանն ու […]

Քաղաքացի նախագիծ-Սյունիք

Published August 17, 2016 at 4:41 pm - No Comments

Սույն թվականի օգոստոսի 14-16-ը Սյունիքի մարզի Սիսիան քաղաքում անցկացվեց «Քաղաքացի նախագիծ. ժամանակակից քաղաքացիական կրթության մոտեցումների խթանումը Հայաստանում` միջին և ավագ դպրոցներում» ծրագրի սեմինար-դասընթացի փուլը, որին մասնակցեցին մարզի տարբեր համայնքների հանրակրթական դպրոցների «Հասարակագիտություն» առարկան դասավանդող 30 ուսուցիչներ։ Ծրագիրն իրականցվում է Դի-Վի-ՎԻ Ինթերնեյշնալի հայաստանյան գրասենյակի, Ժողովրդավարական կրթության հայկական կենտրոն-Սիվիտաս» հկ-ի և Սիսիանի Մեծահասակների կրթության կենտրոնի կողմից։ Այն ֆինանսավորվում […]

«Ժողովրդավարական կրթության հայկական կենտրոն-ՍԻՎԻՏԱՍ»ՀԿ.